Blikbreintjies

Leentermyn    Leningskwalifiseerder    Lening terugbetaling    Leningsbedrag

Leningkwalifiseerder Blikbrein

Gebruik ons blikbreintjie om die geraamde leningsbedrag uit te werk, waarvoor jy sal kwalifiseer - onthou, jou bank mag moontlik ander faktore ook in ag neem, so hierdie is net 'n gids!

Ry hier af en vul jou Inkomste, jou uitgawes, die leningsdetails in, en druk dan 'Antwoord My!'

Aansoek-tipe Enkel Gesamentlik
Leningtipe Huis / belegginslening
Persoonlike Lening
Inkomste
Tik Inkomste A in - na belasting, en aftrekkings
Tik Inkomste B in - na belasting, en aftrekkings
(indien enige)
Tik volgende inkomste in - na belasting, en aftrekkings
(indien enige)
Tik 'seblief huur of beleggins-inkomste bedrag
(indien enige)

Uitgawes
Tik terugbetalingbedrag in
(indien enige)
[per maand]
Tik ander leningsterugbetalings in wat jy moet nakom
(indien enige)
[per maand]
Wat is jou kredietkaart se limiet, in totaal?
(indien enige)
[R]
Tik hoeveelheid afhanklikes in
(indien enige)
Inligting: Ander lewensuitgawes word uitgewerk as 'n persentasie van jou inkomste.

Leningdetails
Kwalifiserende Rentekoers [%]
Tik 'seblief leningstydperk hier
[Jare][Maande]
Die bedrag wat jy sal kan leen, gaan wees


Hierdie blikbrein help jou sien watter bedrag lening jy moontlik by 'n bougenootskap sal kry. Dis nie 'n leningsaansoek nie, dis net 'n voorbeeld om jou te help.