Blikbreintjies

Leentermyn    Leningskwalifiseerder    Lening terugbetaling    Leningsbedrag

Lening-Blikbrein

Hoeveel kan jy leen?
Gegewe 'n gereelde terugbetalingsbedrag, jaarlikse rentekoers en terugbetalingstermyn, dink hierdie blikbrein 'n geraamde bedrag uit wat jy sal kan leen.

Gereelde terugbetalingsbedrag per maand
Jaarlikse rentekoers [%]
Leningstermyn
[Jare] [Maande]
Die totale leningsbedrag sal wees R


Hierdie blikbrein help jou sien watter bedrag lening jy moontlik by 'n bougenootskap sal kry. Dis nie 'n leningsaansoek nie, dis net 'n voorbeeld om jou te help.